Apparaat compatibiliteit:

Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21-10-2021

Wij vinden privacy belangrijk. Wij proberen daarom ook zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Echter ontkomen wij er niet aan om deze te verwerken. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Bicforce

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • IP-adres

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen persoonsgegeven nooit verkopen of verhuren.

Voor een goede afhandeling maken wij gebruik van partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Een lijst met al onze verwerkers is beschikbaar op aanvraag

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij maken op onze website gebruik Google Analytics om te analyseren en te kijken wat er beter kan. Deze data wordt vervolgens doorgestuurd naar Google. U kan in het privacybeleid van Google lezen hoe deze gegevens worden gebruikt.

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Wanneer je ons mail blijft de inhoud bij ons bewaard. Dit om later terug te lezen wat er is gezegd of afgesproken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Boven aan de pagina vindt u de datum waarop deze pagina voor het laatst gewijzigd is.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Wie zijn wij?

Wij zijn UBCenter B.V. (h.o.d.n Bicforce), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 75261987.

Wij zijn gevestigd in Ede aan de Darwinstraat 9E. U kunt ons bereiken via info@bicforce.com. Wij antwoorden binnen 1 werkdag.

Klachten

Heb je een klacht over de privacyverklaring? Geef deze dan aan ons door. Wij nemen deze serieus.

Vind je dat we onvoldoende met je klacht doen? Dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.